Jaarverslag 2017

Toekomstbeeld

De huidige medegebruikvergunning loopt tot en met 2019 en kent een gestaffelde groei met specifieke afspraken over onder andere openingstijden. Of de luchthaven zich verder mag ontwikkelen in de periode 2020-2030, en zo ja in welke mate en onder welke voorwaarden, is afhankelijk van de uitkomsten van het bestuurlijk proces dat in oktober 2017 onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van start is gegaan.

Dit proces kent twee fasen. De eerste fase betreft een verkenning en analyse en wordt in de eerste helft van 2018 afgerond. De focus ligt op vijf thema's:

Verschillende scenario’s op basis van ontwikkelingen in de luchtvaart en in Brainport Eindhoven laten zien dat de groei in vliegtuigbewegingen en passagiers kan liggen tussen 4,6 procent en 14 procent per jaar vanaf 2020. De afgelopen tien jaar is Eindhoven Airport jaarlijks gemiddeld met 15 procent gegroeid in passagiers. Het ministerie gaat bij de objectieve verkenning en analyse uit van de volgende vier scenario’s:

Fase twee richt zich op de politieke en maatschappelijke wenselijkheid van de ontwikkeling van de luchthaven. Daarin vallen de bestuurlijke weging, standpuntbepaling en de uiteindelijke besluitvorming. Uiteraard krijgt de visie van de stakeholders hierin een plaats. Het doel is om deze fase eind 2018 af te ronden, met het oog op de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe vergunning die eind 2019 klaar moet liggen.

Masterplanning

Met een integrale masterplanning investeren we tijdig in de luchthaveninfrastructuur en in de bereikbaarheid aan land- en luchtzijde. Zo kunnen we de steeds grotere aantallen vliegtuigbewegingen en passagiers blijven faciliteren. De unieke kwaliteiten van de luchthaven willen we behouden en verder versterken. In 2017 is gewerkt aan een masterplan dat inzichtelijk maakt welke uitbreidingen horen bij een eventuele groei. In 2018 moeten we daadwerkelijk keuzes maken in het licht van de verwachte groei, de verwachte doorlooptijden en de betaalbaarheid.