Jaarverslag 2017

Missie, visie, strategie en ambitie

Missie: verbinden

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld. Als luchthaven zijn we onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveau dat past bij de ambities van Brainport Eindhoven. Onze meerwaarde is dat we met onze activiteiten en faciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons verzorgingsgebied. Mede dankzij de luchthaven is het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor personen aantrekkelijker.

Als tweede nationale luchthaven zorgt Eindhoven Airport er mede voor dat er in Nederland voldoende luchthavencapaciteit is om aan de groeiende vraag naar luchttransport te blijven voldoen. Eindhoven Airport richt zich op het ontwikkelen van een netwerk van bestemmingen via point-to-point vliegverkeer om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie zonder dat de mainportfunctie van Schiphol wordt geschaad. De aantrekkingskracht hangt sterk samen met de keuze die we reizigers bieden in luchtvaartmaatschappijen en het aanbod van bestemmingen en frequenties.

Onze ambitie: verantwoorde groei

Als groeiende luchthaven zoeken we telkens een evenwicht tussen de toenemende internationale connectiviteit van de regio en de minder gunstige consequenties daarvan voor de directe omgeving. Hoe groter de luchthaven wordt, des te groter onze inspanningen zullen zijn op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Een intensief stakeholdersoverleg over de balans tussen people, planet en profit is een logische consequentie. De belangrijkste stakeholders die meepraten over de ontwikkeling van onze luchthaven zijn overheden, omwonenden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In goede dialoog met hen onderzoeken we of we voldoende balans aanbrengen tussen groei van de activiteiten en zorg voor de omgeving.

Strategie: samen groeien in het hart van Brainport Eindhoven

De ambitie van Eindhoven Airport is gebaseerd op een viertal 'radars'. Deze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Radar 1: Operational excellence als basis

Operational excellence bij Eindhoven Airport staat zowel voor efficiëntie als gemak. Het hart van ons bedrijf vormt de (luchthaven)operatie. Het gaat hierbij om vrijwel alles wat de klant ervaart tijdens de customer journey (oriëntatie op de reis, het vertrek en/of de aankomst op de luchthaven). Het efficiënt omgaan met klantcontactmomenten en handelingen die hiermee samenhangen staan centraal.

Radar 2: Infrastructuur en voorzieningen

De capaciteit van Eindhoven Airport moet meegroeien met het aantal passagiers en aantal vliegtuigbewegingen. Dit geldt onder meer voor het aantal parkeer­plaatsen, vliegtuigopstelplaatsen, gates, terminalruimte en ondersteunende faciliteiten. We anticiperen op die capaciteitsuitbreiding met de masterplanning voor de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur voor de periode tot 2030.

Radar 3: Werken aan een mens- én prestatiegerichte organisatie

In de ambitieuze, groeiende organisatie Eindhoven Airport streven we naar een goede balans tussen presteren en waarderen. We hebben een duidelijke stip op de horizon gezet waar we naartoe willen. We verwachten dat iedere medewerker zich optimaal inzet om onze ambities te realiseren, maar we moeten ervoor waken onszelf niet voorbij te lopen en oog blijven hebben voor elkaar als collega’s. Het is belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We vieren successen met waardering voor ieders inzet. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het management en van de medewerkers elkaar versterken.

Radar 4: Ontwikkelen van new business

Eindhoven Airport wil de basis versterken en nieuwe omzet genereren uit nieuwe activiteiten. We hebben de financiële ruimte, voldoende managementcapaciteit en het vertrouwen van stakeholders in onze bedrijfsvoering. We zitten als het ware in een 'flow' van creativiteit en energie, en die willen we benutten om fundamenteel na te denken over innovatieve businessmodellen die op termijn kunnen bijdragen aan een blijvend gezonde bedrijfsvoering. We willen een cultuur creëren die stimuleert dat nieuwe businessideeën gehoor krijgen.