Jaarverslag 2017

Belang voor Brainport Eindhoven

In verbinding met onze omgeving

Brainport Eindhoven willen we via onze luchthaven toegankelijk maken en verbinden met economische en toeristische centra in Europa en daarbuiten. We zijn ons ervan bewust dat we alleen in verbinding en goed overleg met onze omgeving draagvlak voor die groeiambitie kunnen krijgen. We voelen ons verantwoordelijk voor het scherp bewaken van het evenwicht tussen internationale connectiviteit aan de ene kant en leefbaarheid en duurzaamheid aan de andere kant. Onze publieke en maatschappelijke rol nemen we zeer serieus, we hebben oog voor de wereld om ons heen en we zetten ons graag actief in voor de maatschappij. Deze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Eindhoven Airport laat haar rol in de omgeving blijken onder andere goede doelen, projecten en instellingen te sponsoren en regionale activiteiten te ondersteunen – zoals PSV, Dutch Design Week, Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, Rode Kruis gala, BrabantNacht, Summa Collega en Brabant Sport.

Inkomende passagiers zoals de zakelijke reiziger of de vakantieganger spenderen tijd en geld in de regio. Dat is goed voor de regionale economie en de gastvrijheidsindustrie. Vandaar dat we ook veelvuldig samenwerken met bijvoorbeeld VisitBrabant en Eindhoven365.

Werkgelegenheid

Eindhoven Airport is uitgegroeid tot een van de grootste regionale werkverschaffers, met in 2019 naar verwachting tweeduizend directe arbeidsplaatsen. In aanvulling hierop zijn er nog veel meer indirecte arbeidsplaatsen. Lees hierover in het hoofdstuk 'Duurzame luchthaven'.

Leefbaarheidsfonds

We dragen actief bij aan de regio als aantrekkelijk woon- en werkgebied. Eindhoven Airport wil een betrokken en betrouwbare buur zijn. In dialoog met onze stakeholders investeren we in innovatieve en duurzame initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de regio.

In 2017 heeft Eindhoven Airport een voortrekkersrol vervuld bij de oprichting van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. Deze stichting is in het leven geroepen ten behoeve van milieugerelateerde activiteiten. De initiatiefnemers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport. Het bestuur van de stichting heeft een onafhankelijk voorzitter. De stichting beschikt over een startvermogen van ongeveer 880.000 euro tot en met 2019: het leefbaarheidsfonds. Eindhoven Airport heeft hieraan een bijdrage geleverd van 200.000 euro. De overige bijdragen komen van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Het geld is bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Het leefbaarheidsfonds is ondergebracht in een autonome stichting met een eigen verantwoordelijkheid waardoor er in dit jaarverslag geen verdere toelichting op wordt gegeven.