Jaarverslag 2017

Infrastructuur en voorzieningen

Luchthavencapaciteit: gebouwen en faciliteiten

Om de groei van het aantal passagiers op korte termijn op te vangen, loopt van 2016 tot 2018 het Programma Herinrichting terminal. Dit programma loopt grotendeels op schema. Voor de zomer zijn er nieuwe gates en een extra securitylane in gebruik genomen en ook operationele partners, zoals Douane, G4S en Viggo hebben in 2017 hun nieuwe ruimtes naar tevredenheid in gebruik genomen. De oplevering van de nieuwe ruimtes voor de Koninklijke Marechaussee volgt in 2018. De opening van een Starbucks en horecaconcept The Bar, gepland op de eerste verdieping aan luchtzijde, heeft als gevolg van de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat beide in het eerste kwartaal van 2018 opengaan.

Nieuwe bagagehal

In maart is de nieuwe bagagehal in gebruik genomen. De beschikbare capaciteit is hiermee ruim verdubbeld. Naar verwachting zal deze capaciteit volstaan tot 2025. In het project hebben we belangrijke speerpunten van Eindhoven Airport samengebracht: veiligheid, arbo, efficiency en duurzaamheid hebben vanaf de start van het project aandacht gekregen.

Multi-purposegebouw

De gedeeltelijke instorting van het in aanbouw zijnde multi-purposegebouw, dat in juni 2017 zou worden opgeleverd, heeft duidelijk zichtbare gevolgen gehad. Zo heeft de instorting van het gebouw onder andere geleid tot een slechtere bereikbaarheid van de luchthaven en veel vertragingen van (andere) bouwactiviteiten zoals de uitvoering van de luchthavenboulevard. Ook kon parkeercapaciteit die het gebouw zou bieden niet worden benut. Naar verwachting zullen de geplande 780 parkeerplekken met bijbehorende services pas in 2019 beschikbaar zijn. Eveneens konden de busterminal, het McDonald's-restaurant en de opleidingslocatie van Summa Collega nog niet worden gevestigd. De verwachting is dat het multi-purposegebouw in 2019 wordt opgeleverd en deze plannen dan alsnog doorgang vinden.

Landzijdige bereikbaarheid en parkeercapaciteit

Landzijdige bereikbaarheid

Voor iedereen die van en naar (de omgeving van) de luchthaven moet reizen, is een goede bereikbaarheid over de weg en het spoor van fundamenteel belang. Bij grote luchthavens, zoals Eindhoven Airport, gaat het om miljoenen reizigers, ophalers en wegbrengers, werknemers en andere bezoekers per jaar. Wegenstructuren en parkeergelegenheid moeten dit accommoderen. De luchthavens moeten ook op duurzame wijze worden ontsloten en bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of de fiets. De moderne, bewuste consument verlangt dit. Het zal tevens de steeds vollere wegen ontlasten.

Het sterk groeiend aantal reizigers van en naar Eindhoven Airport veroorzaakt een forse toename van het verkeer. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor overbelast, ook op bedrijventerrein Flight Forum is de verkeersdruk hoog. De bereikbaarheid van Eindhoven Airport via het openbaar vervoer kan worden verbeterd met een NS-intercitystation Eindhoven-Noord aan het bestaande spoor Eindhoven-Den Bosch. De nut en noodzaak van de komst van dit station is een onderwerp in de discussie rondom een mogelijke verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030. Besluitvorming hierover verwachten we nog niet in 2018. Verder wordt hard gewerkt aan een hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk in de regio Eindhoven, waarin de luchthaven een belangrijk knooppunt vormt.

Om de groeiende luchthaven voor iedereen optimaal bereikbaar te houden, worden verschillende vormen van transport gefaciliteerd en uitgebreid. Naast ontwikkelingen van de parkeerterreinen is bijvoorbeeld ook de busfrequentie opgehoogd zodat nu iedere zes minuten een bus (lijn 400 en 401) komt en gaat van en naar Eindhoven Station. Deze buslijnen doen er ongeveer twintig minuten over. Daarnaast hebben we in 2017 het aantal parkeerplekken van de autoverhuur uitgebreid.

Wegenstructuur Brainport Park

In 2014 is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe wegenstructuur in het gebied rond Brainport Park. Het doel van Wegenstructuur Brainport Park (beter bekend onder de naam 'Challenge Variant') is om het noordwesten van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot beter bereikbaar te maken. Binnen de nieuwe wegenstructuur worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen aangepast. Zo krijgt de bestaande Anthony Fokkerweg een opwaardering, wordt de aansluitende op- en afritten op de N2 aangepast, komt er een parallelstructuur langs het Beatrixkanaal en wordt een verbinding gelegd tussen het Goederen Distributie Centrum (GDC), de toekomstige Brainport Industries Campus (BIC), Eindhoven Airport en de A58. De nieuwe wegenstructuur zal een positief effect hebben op de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de aangrenzende bedrijventerreinen. De uitvoering gaat in 2018 van start.

Parkeercapaciteit

Eindhoven Airport heeft 5.792 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 840 bestemd voor kort parkeren en halen & brengen (goud en zilver parkeren). Daarnaast zijn 4.952 parkeerplaatsen bestemd voor lang parkeren (brons).

Vanwege de aanhoudende groei van het aantal passagiers, moeten we ook de parkeerterreinen de aankomende jaren verder uitbreiden. Hierover is Eindhoven Airport met diverse partijen in gesprek.

Door de gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1, misten we niet alleen parkeercapaciteit. Parkeerplaats P1 kon niet meer worden gebruikt voor kort parkeren en betaald halen en brengen van passagiers. Deze situatie heeft geleid tot een gedaalde klanttevredenheid over de bereikbaarheid en tot inkomstendervingen op parkeren.

Het voorterrein blijft nog tot zeker 2020 bouwterrein. Eindhoven Airport heeft daarom samen met de gemeente een oplossing bedacht als overbrugging. Op 17 november heeft de gemeente een vergunning afgegeven om het terrein van Luchthavenweg 24 voor een bepaalde periode in te richten als parkeerterrein van de luchthaven. Hiervoor zal het gebouw met loods dat nu op dat terrein staat, eigendom van de luchthaven, worden gesloopt. Het nieuwe parkeerterrein zal in het eerste kwartaal 2018 gereed zijn.

Eind 2018 loopt het contract met de gemeente Oirschot af voor het externe parkeerterrein P8 (Westfields). Dit contract kan niet worden verlengd. Eindhoven Airport is in gesprek met de gemeente Eindhoven en andere partijen over inzet van een ander terrein dat we kunnen ontwikkelen om de capaciteit van het huidige P8 te vervangen. We onderzoeken de mogelijkheden om op termijn een parkeergarage te bouwen op het huidige P5-terrein van de luchthaven.

Voorzieningen: prettig verblijf

Horeca en retail

Passagiers van Eindhoven Airport geven aan graag meer en betere horeca- en retailconcepten te willen hebben op Eindhoven Airport. Om aan de wensen van onze passagiers tegemoet te komen, hebben we besloten meer nieuwe concepten te openen en meer A-merken toe te voegen. Zowel voor als achter security zullen we het gehele horeca- en retailaanbod de komende jaren uitbreiden en/of vernieuwen.

Eindhoven Airport heeft een contract gesloten met global retailer Lagardère Travel Retail, die diverse hoogstaande merken exploiteert op verschillende luchthavens. Concreet betekent dit dat onze luchthaven in 2017 een winkel van Victoria's Secret en Fashion & Travel heeft kon toevoegen aan het aanbod. Er was al een Rituals-winkel van Lagardère op Eindhoven Airport. Met de komst van Fashion & Travel, voor merkkleding en reisaccessoires, bedient Eindhoven Airport met name de zakelijke passagier.

De eerste etage van de terminal heeft een metamorfose ondergaan. In maart opende een vestiging van La Place. En dit had direct effect: betere resultaten en meer bezoekers. Daarnaast is een spandoekenmachine geplaatst voor de afhalers. De AH to go heeft een facelift gekregen. Verder is er in de aankomsthal een extra pinautomaat geplaatst.

In 2017 zijn de nieuwe gates 11 en 12 geopend. Het design van deze nieuwe gates, een samenwerking tussen DAY Creative Business Partners en Eindhoven Airport, is prijswinnend gebleken. Het ontwerp van DAY werd onderscheiden met de Red Dot Award binnen de ‘Spatial Communications’-categorie. De jury beoordeelde creatief werk van bureaus, designers en bedrijven uit meer dan vijftig landen.

Horeca-exploitant Belvedair is per 2 januari 2018 overgenomen door Vermaat Groep. Vermaat is daarmee eigenaar van Farm Coffee, La Place, The Bar, Belvedair na de securitycheck, coffee concept Non-Schengen en het tijdelijke concept bij de gates 11 en 12. Vermaat Groep is onderdeel van Partners Group uit Zug (Zwitserland) en ontwikkelt horeca- en retailconcepten op maat voor bedrijven, ziekenhuizen, culturele instellingen, luchthavens, educatie en evenementen. Eindhoven Airport heeft door de overname een grote horecaonderneming als businesspartner.

Online diensten

Als onderdeel van onze Always Easy positionering, probeert Eindhoven Airport de optimale balans te vinden tussen 'clicks en bricks'. Daarom zijn we naast fysieke horeca- en retaillocaties op Eindhoven Airport ook bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van online diensten die gericht zijn op de passagier. Een voorbeeld hiervan is EMMA. Deze mobiele webapp begeleidt de passagier als het ware van voordeur tot vliegtuigdeur. Op basis van het vluchtnummer en woonadres berekent EMMA wanneer iemand van huis moet vertrekken, wat de drukte is op de weg of dat iemand beter met het openbaar vervoer kan reizen. Daarnaast vertelt EMMA hoe druk het is in de terminal en welke aanbiedingen er zijn in de restaurants en winkels op de luchthaven. In december 2017 is een eerste versie van EMMA opgeleverd. Vanaf januari 2018 zal er met een klantenpanel getest worden om EMMA te verbeteren op basis waarvan een vervolgtraject wordt ingezet.

We gaan behalve parkeren ook andere producten online aanbieden. Denk hierbij aan een fast track ticket voor de securitycheck en toegang tot een mogelijke toekomstige lounge. Gedurende 2017 zijn we in gesprek geweest met verschillende potentiële partners om dit vorm te geven. Er is gekozen voor een pilottraject met het Britse e-commerce platform Aeroparker. Tijdens deze pilotperiode vergelijken we in eerste instantie de verkoopprestaties van de huidige parkeerwebshop met de Aeroparker omgeving. In 2018 worden de uitkomsten van deze pilot bekeken en besproken.

Digitalisering is ook terug te vinden op de digitale schermen in de terminal, waar we realtime vluchtgegevens tonen. Mededelingen kunnen we op elk gewenst aanpassen op basis van vertragingen, specifieke timeslots en locaties op het vliegveld (horeca of gates). Ook kunnen de winkels en restaurants op de luchthaven de online kanalen gebruiken om consumenten te benaderen met bijvoorbeeld aanbiedingen.

Hotel

Ons hotel heeft in 2017 de Tulip Inn Hotel of the Year 2017 award gewonnen. De klantwaardering was hoog, de bezettingsgraad is gestegen tot 71 procent.