Jaarverslag 2017

Onze resultaten

Hoe creëren we waarde?

Eindhoven Airport creëert toegevoegde waarde met internationale connectiviteit, de kwaliteit van de dienstverlening en voorzieningen, de bereikbaarheid binnen de regio en Nederland, en de mens- en prestatiegerichte organisatie. Hoe we omgaan met deze elementen is bepalend voor de concurrentiepositie van de luchthaven en haar aantrekkelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers.

Internationale connectiviteit

Bestemmingennetwerk

Eindhoven Airport groeit mee met de snelgroeiende economische kernregio Brainport Eindhoven. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe bestemmingen geopend vanaf Eindhoven Airport. Inmiddels biedt de luchthaven haar passagiers 81 bestemmingen (2016: 75), verspreid over 28 landen binnen drie continenten. In 2017 zijn tien nieuwe routes geopend: Sevilla en Valencia in Spanje, Napels en Milaan-Malpensa in Italië, Marrakesh, Tanger en Rabat in Marokko, Oradea in Roemenië, Stockholm Arlanda in Zweden, Varna in Bulgarije, Praag in Tsjechië, Edinburgh in Schotland, Thessaloniki in Griekenland en ten slotte Tel Aviv in Israël. Vijf routes zijn opgeheven in 2017: naar Bodrum, Dalaman, Fuertefentura, Istanbul SAW en Turijn.

Marktonderzoek onder passagiers leert ons dat onze passagiers denken dat vanaf Eindhoven Airport naar 'slechts' 51 bestemmingen wordt gevlogen. Om het totaal aan directe bestemmingen vanaf Eindhoven Airport goed op het netvlies te krijgen van onze (potentiële) passagiers, zullen we in 2018 in Zuid-Nederland en Noord-België marketingcampagnes en -acties voeren.

Luchtvaartmaatschappijen

Enkele luchtvaartmaatschappijen hebben ook de frequenties naar een aantal bestemmingen verhoogd. Zo zijn er nu meer vluchten op Manchester en Madrid. Een hogere frequentie van vluchten naar verschillende bestemmingen is van groot belang om met name de zakelijke passagier nog beter te faciliteren.

Net als in 2016 zijn de grootste drie luchtvaartmaatschappijen op onze luchthaven in 2017 Ryanair, Wizzair en Transavia. De overige luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Eindhoven Airport zijn Corendon, TUI en Vueling. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling heeft besloten de route Eindhoven-Barcelona in de winter van 2017 te staken. Ze heeft weer slots voor de zomer van 2018.

Passagiersontwikkeling

Mede als gevolg van de groei van ons netwerk kiezen steeds meer reizigers vanuit Nederland en ook België en Duitsland voor Eindhoven Airport. De luchthaven verwelkomde 5,7 miljoen passagiers. Dit is een groei van 19 procent ten opzichte van 2016 (ruim 4,7 miljoen). Hiermee behoren we tot de grootste 75 luchthavens van Europa. De groei zit bij vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen door de introductie van nieuwe bestemmingen, frequentieverhogingen van bestaande bestemmingen en verbetering van het aantal passagiers per vlucht.

De Belgische markt is steeds belangrijker voor Eindhoven Airport. Onderzoek wijst uit dat ruim 10 procent van de passagiers afkomstig is uit België. Met name in de regio’s Antwerpen en Vlaams-Limburg staat Eindhoven Airport goed op de kaart, mede doordat de luchthaven vanaf daar goed bereikbaar is. Ons aanbod blijkt goed aan te sluiten: met name Corendon en TUI zijn bekende merken die ook in België actief zijn. In 2017 zijn we tevens begonnen met een campagne om het inkomend toerisme naar Vlaanderen (Antwerpen) te stimuleren. Eindhoven Airport zal steeds vaker gaan fungeren als zogenoemd 'entry point' voor toeristen die niet alleen Amsterdam aandoen, maar ook Zuid-Nederland en Noord-België.

Reisdoel

De vliegtuigpassagiers hebben ieder hun eigen reisdoel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op reis gaan voor een weekendbreak, studie of het deelnemen aan een conferentie. Ruwweg kunnen alle reisprofielen in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld, te weten zakelijke reizigers, vakantiereizigers en VFR (Visiting Friends & Relatives; het bezoeken van familie en vrienden). Het hangt van de bestemming af hoe de verdeling van dit type passagiers precies uitvalt. Ook de tijd van het jaar is hierbij relevant. De meest populaire zakelijke bestemming voor passagiers die vanaf Eindhoven Airport vliegen is Katowice. De populairste vakantievlucht is Malaga. Budapest is het populairst als VFR-bestemming.

Vliegtuigbewegingen

Het aantal vliegtuigbewegingen is in 2017 met 12 procent gestegen naar 36.470 (2016: 32.661). In het jaar 2019 mogen we zijn doorgegroeid naar een maximum van 43.000 vliegtuigbewegingen. Deze groei zal voornamelijk worden ingevuld door de luchtvaartmaatschappijen die al vanaf Eindhoven Airport vliegen.

De gemiddelde bezettingsgraad per vliegtuig is gestegen van 145 in 2016 naar 155 in 2017. Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan het in gebruik nemen van de A321 door Wizzair. Dit type toestel heeft 230 stoelen per vliegtuig, vijftig meer dan de A320 van deze maatschappij. Daarnaast heeft Transavia haar bestemmingenportfolio en vloot geoptimaliseerd: ze heeft in 2017 meer bestemmingen gevlogen waarmee zij een hogere bezettingsgraad per vliegtuig kon realiseren.

Verzorgingsgebied

Operational excellence

Operational excellence levert een hogere klanttevredenheid en lagere kosten op. Het werken aan een operatie waarmee we het zo gemakkelijk mogelijk maken voor passagiers, sluit aan bij onze klantbelofte Always Easy. Door het innoveren van operationele processen blijven we kostenefficiënt. Door automatisering, het toepassen van self-servicediensten en andere innovatieve oplossingen kunnen het aantal afhandelingsminuten per passagier worden geminimaliseerd.

Innovatie luchthaven

Het innoveren van onze operationele processen is een belangrijke voorwaarde om de groei in het aantal passagiers te faciliteren. Het jaar 2017 heeft dan ook in het teken gestaan van de verdere inbedding van innovatietrajecten binnen de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport en onze partners. Belangrijke leerpunten hebben hierin een plek gekregen.

In 2017 hebben we het project Scan&Go uitgerold: alle gates en de toegang van het securityfilter zijn nu voorzien van self-servicetoegangspoortjes. We verwachten in 2018 een betaaloptie te kunnen integreren bij de self-service bagage drop-offpunten. We beginnen een proef met biometrie, een belangrijk element in het realiseren van een 'seamless flow' voor de passagier.

Efficiënt en klantgericht

Eindhoven Airport is een klantgerichte luchthaven. We weten dat passagiers het belangrijk vinden dat de tijd tussen aankomst bij de terminal en instappen zo kort mogelijk is, dat inchecken vlot verloopt en dat de wachttijd zo plezierig mogelijk kan worden doorgebracht. Samen met operationele en commerciële partners hebben we onszelf specifieker gepositioneerd met de klantbelofte 'Always Easy'. De belofte is gebouwd op drie pijlers: onze faciliteiten en infrastructuur, de klantgerichtheid van onze medewerkers, en de online omgeving die we klanten bieden. We streven ernaar dat klanten tevreden zijn en bij een volgende reis opnieuw voor onze luchthaven kiezen.

Easy Score

In 2016 zijn we overgestapt op een andere manier van het meten van klanttevredenheid. Tot dan toe keken we enkel naar de resultaten van de ASQ Benchmark, die op de luchthaven de klantbeleving meet, met 350 respondenten per kwartaal. Deze methode vonden we ontoereikend. We wilden meer input om de gewenste kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren. Daarom hebben we zelf online onderzoek toegevoegd. We ondervragen maandelijks meer dan tweeduizend respondenten. Op basis van dit onderzoek krijgen we de Easy Score. De feedback die we krijgen, splitsen we uit naar de pijlers infrastructuur, klantgerichtheid en online. Zo kunnen we per categorie snel actie ondernemen.

In december 2016 haalden we met een Easy Score van 3,78 (binnen een 5-puntsschaal). In november 2017 was deze score gedaald tot 3,60. Over de gehele linie zien we een licht dalend cijfer. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterke groei in passagiers in 2017 en het instorten van het multi-purposegebouw. Ons doel is om in 2020 op een 4,00 te eindigen. Diverse reeds geplande projecten op het gebied van zowel infrastructuur, klantgerichtheid als online moeten hieraan de komende jaren gaan bijdragen.

NPS

De vergelijking met andere luchthavens doen we op basis van een Net Promoter Score (NPS). In 2016 heeft een nulmeting plaatsgevonden. We scoorden een NPS van 35, op dat moment hoger dan veel andere luchthavens waarvan onze passagiers gebruikmaken. Deze score is in 2017 afgenomen tot een gemiddelde van 28 over het gehele jaar. Ook hier blijkt het instorten van het multi-purposegebouw en de sluiting van de toegangswegen in de periode mei tot en met december de score negatief te hebben beïnvloed. Daarnaast begint de infrastructuur in piekperiodes zo krap te worden dat reizigers dit lager waarderen.

Infrastructuur en voorzieningen

Luchthavencapaciteit: gebouwen en faciliteiten

Om de groei van het aantal passagiers op korte termijn op te vangen, loopt van 2016 tot 2018 het Programma Herinrichting terminal. Dit programma loopt grotendeels op schema. Voor de zomer zijn er nieuwe gates en een extra securitylane in gebruik genomen en ook operationele partners, zoals Douane, G4S en Viggo hebben in 2017 hun nieuwe ruimtes naar tevredenheid in gebruik genomen. De oplevering van de nieuwe ruimtes voor de Koninklijke Marechaussee volgt in 2018. De opening van een Starbucks en horecaconcept The Bar, gepland op de eerste verdieping aan luchtzijde, heeft als gevolg van de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat beide in het eerste kwartaal van 2018 opengaan.

Nieuwe bagagehal

In maart is de nieuwe bagagehal in gebruik genomen. De beschikbare capaciteit is hiermee ruim verdubbeld. Naar verwachting zal deze capaciteit volstaan tot 2025. In het project hebben we belangrijke speerpunten van Eindhoven Airport samengebracht: veiligheid, arbo, efficiency en duurzaamheid hebben vanaf de start van het project aandacht gekregen.

Multi-purposegebouw

De gedeeltelijke instorting van het in aanbouw zijnde multi-purposegebouw, dat in juni 2017 zou worden opgeleverd, heeft duidelijk zichtbare gevolgen gehad. Zo heeft de instorting van het gebouw onder andere geleid tot een slechtere bereikbaarheid van de luchthaven en veel vertragingen van (andere) bouwactiviteiten zoals de uitvoering van de luchthavenboulevard. Ook kon parkeercapaciteit die het gebouw zou bieden niet worden benut. Naar verwachting zullen de geplande 780 parkeerplekken met bijbehorende services pas in 2019 beschikbaar zijn. Eveneens konden de busterminal, het McDonald's-restaurant en de opleidingslocatie van Summa Collega nog niet worden gevestigd. De verwachting is dat het multi-purposegebouw in 2019 wordt opgeleverd en deze plannen dan alsnog doorgang vinden.

Landzijdige bereikbaarheid en parkeercapaciteit

Landzijdige bereikbaarheid

Voor iedereen die van en naar (de omgeving van) de luchthaven moet reizen, is een goede bereikbaarheid over de weg en het spoor van fundamenteel belang. Bij grote luchthavens, zoals Eindhoven Airport, gaat het om miljoenen reizigers, ophalers en wegbrengers, werknemers en andere bezoekers per jaar. Wegenstructuren en parkeergelegenheid moeten dit accommoderen. De luchthavens moeten ook op duurzame wijze worden ontsloten en bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of de fiets. De moderne, bewuste consument verlangt dit. Het zal tevens de steeds vollere wegen ontlasten.

Het sterk groeiend aantal reizigers van en naar Eindhoven Airport veroorzaakt een forse toename van het verkeer. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor overbelast, ook op bedrijventerrein Flight Forum is de verkeersdruk hoog. De bereikbaarheid van Eindhoven Airport via het openbaar vervoer kan worden verbeterd met een NS-intercitystation Eindhoven-Noord aan het bestaande spoor Eindhoven-Den Bosch. De nut en noodzaak van de komst van dit station is een onderwerp in de discussie rondom een mogelijke verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030. Besluitvorming hierover verwachten we nog niet in 2018. Verder wordt hard gewerkt aan een hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk in de regio Eindhoven, waarin de luchthaven een belangrijk knooppunt vormt.

Om de groeiende luchthaven voor iedereen optimaal bereikbaar te houden, worden verschillende vormen van transport gefaciliteerd en uitgebreid. Naast ontwikkelingen van de parkeerterreinen is bijvoorbeeld ook de busfrequentie opgehoogd zodat nu iedere zes minuten een bus (lijn 400 en 401) komt en gaat van en naar Eindhoven Station. Deze buslijnen doen er ongeveer twintig minuten over. Daarnaast hebben we in 2017 het aantal parkeerplekken van de autoverhuur uitgebreid.

Wegenstructuur Brainport Park

In 2014 is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe wegenstructuur in het gebied rond Brainport Park. Het doel van Wegenstructuur Brainport Park (beter bekend onder de naam 'Challenge Variant') is om het noordwesten van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot beter bereikbaar te maken. Binnen de nieuwe wegenstructuur worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen aangepast. Zo krijgt de bestaande Anthony Fokkerweg een opwaardering, wordt de aansluitende op- en afritten op de N2 aangepast, komt er een parallelstructuur langs het Beatrixkanaal en wordt een verbinding gelegd tussen het Goederen Distributie Centrum (GDC), de toekomstige Brainport Industries Campus (BIC), Eindhoven Airport en de A58. De nieuwe wegenstructuur zal een positief effect hebben op de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de aangrenzende bedrijventerreinen. De uitvoering gaat in 2018 van start.

Parkeercapaciteit

Eindhoven Airport heeft 5.792 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 840 bestemd voor kort parkeren en halen & brengen (goud en zilver parkeren). Daarnaast zijn 4.952 parkeerplaatsen bestemd voor lang parkeren (brons).

Vanwege de aanhoudende groei van het aantal passagiers, moeten we ook de parkeerterreinen de aankomende jaren verder uitbreiden. Hierover is Eindhoven Airport met diverse partijen in gesprek.

Door de gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1, misten we niet alleen parkeercapaciteit. Parkeerplaats P1 kon niet meer worden gebruikt voor kort parkeren en betaald halen en brengen van passagiers. Deze situatie heeft geleid tot een gedaalde klanttevredenheid over de bereikbaarheid en tot inkomstendervingen op parkeren.

Het voorterrein blijft nog tot zeker 2020 bouwterrein. Eindhoven Airport heeft daarom samen met de gemeente een oplossing bedacht als overbrugging. Op 17 november heeft de gemeente een vergunning afgegeven om het terrein van Luchthavenweg 24 voor een bepaalde periode in te richten als parkeerterrein van de luchthaven. Hiervoor zal het gebouw met loods dat nu op dat terrein staat, eigendom van de luchthaven, worden gesloopt. Het nieuwe parkeerterrein zal in het eerste kwartaal 2018 gereed zijn.

Eind 2018 loopt het contract met de gemeente Oirschot af voor het externe parkeerterrein P8 (Westfields). Dit contract kan niet worden verlengd. Eindhoven Airport is in gesprek met de gemeente Eindhoven en andere partijen over inzet van een ander terrein dat we kunnen ontwikkelen om de capaciteit van het huidige P8 te vervangen. We onderzoeken de mogelijkheden om op termijn een parkeergarage te bouwen op het huidige P5-terrein van de luchthaven.

Voorzieningen: prettig verblijf

Horeca en retail

Passagiers van Eindhoven Airport geven aan graag meer en betere horeca- en retailconcepten te willen hebben op Eindhoven Airport. Om aan de wensen van onze passagiers tegemoet te komen, hebben we besloten meer nieuwe concepten te openen en meer A-merken toe te voegen. Zowel voor als achter security zullen we het gehele horeca- en retailaanbod de komende jaren uitbreiden en/of vernieuwen.

Eindhoven Airport heeft een contract gesloten met global retailer Lagardère Travel Retail, die diverse hoogstaande merken exploiteert op verschillende luchthavens. Concreet betekent dit dat onze luchthaven in 2017 een winkel van Victoria's Secret en Fashion & Travel heeft kon toevoegen aan het aanbod. Er was al een Rituals-winkel van Lagardère op Eindhoven Airport. Met de komst van Fashion & Travel, voor merkkleding en reisaccessoires, bedient Eindhoven Airport met name de zakelijke passagier.

De eerste etage van de terminal heeft een metamorfose ondergaan. In maart opende een vestiging van La Place. En dit had direct effect: betere resultaten en meer bezoekers. Daarnaast is een spandoekenmachine geplaatst voor de afhalers. De AH to go heeft een facelift gekregen. Verder is er in de aankomsthal een extra pinautomaat geplaatst.

In 2017 zijn de nieuwe gates 11 en 12 geopend. Het design van deze nieuwe gates, een samenwerking tussen DAY Creative Business Partners en Eindhoven Airport, is prijswinnend gebleken. Het ontwerp van DAY werd onderscheiden met de Red Dot Award binnen de ‘Spatial Communications’-categorie. De jury beoordeelde creatief werk van bureaus, designers en bedrijven uit meer dan vijftig landen.

Horeca-exploitant Belvedair is per 2 januari 2018 overgenomen door Vermaat Groep. Vermaat is daarmee eigenaar van Farm Coffee, La Place, The Bar, Belvedair na de securitycheck, coffee concept Non-Schengen en het tijdelijke concept bij de gates 11 en 12. Vermaat Groep is onderdeel van Partners Group uit Zug (Zwitserland) en ontwikkelt horeca- en retailconcepten op maat voor bedrijven, ziekenhuizen, culturele instellingen, luchthavens, educatie en evenementen. Eindhoven Airport heeft door de overname een grote horecaonderneming als businesspartner.

Online diensten

Als onderdeel van onze Always Easy positionering, probeert Eindhoven Airport de optimale balans te vinden tussen 'clicks en bricks'. Daarom zijn we naast fysieke horeca- en retaillocaties op Eindhoven Airport ook bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van online diensten die gericht zijn op de passagier. Een voorbeeld hiervan is EMMA. Deze mobiele webapp begeleidt de passagier als het ware van voordeur tot vliegtuigdeur. Op basis van het vluchtnummer en woonadres berekent EMMA wanneer iemand van huis moet vertrekken, wat de drukte is op de weg of dat iemand beter met het openbaar vervoer kan reizen. Daarnaast vertelt EMMA hoe druk het is in de terminal en welke aanbiedingen er zijn in de restaurants en winkels op de luchthaven. In december 2017 is een eerste versie van EMMA opgeleverd. Vanaf januari 2018 zal er met een klantenpanel getest worden om EMMA te verbeteren op basis waarvan een vervolgtraject wordt ingezet.

We gaan behalve parkeren ook andere producten online aanbieden. Denk hierbij aan een fast track ticket voor de securitycheck en toegang tot een mogelijke toekomstige lounge. Gedurende 2017 zijn we in gesprek geweest met verschillende potentiële partners om dit vorm te geven. Er is gekozen voor een pilottraject met het Britse e-commerce platform Aeroparker. Tijdens deze pilotperiode vergelijken we in eerste instantie de verkoopprestaties van de huidige parkeerwebshop met de Aeroparker omgeving. In 2018 worden de uitkomsten van deze pilot bekeken en besproken.

Digitalisering is ook terug te vinden op de digitale schermen in de terminal, waar we realtime vluchtgegevens tonen. Mededelingen kunnen we op elk gewenst aanpassen op basis van vertragingen, specifieke timeslots en locaties op het vliegveld (horeca of gates). Ook kunnen de winkels en restaurants op de luchthaven de online kanalen gebruiken om consumenten te benaderen met bijvoorbeeld aanbiedingen.

Hotel

Ons hotel heeft in 2017 de Tulip Inn Hotel of the Year 2017 award gewonnen. De klantwaardering was hoog, de bezettingsgraad is gestegen tot 71 procent.

Werken aan een mens- en prestatiegerichte organisatie

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, hebben we de optimale inzet van alle medewerkers nodig. We streven naar een goede balans tussen presteren en waarderen.

HR-visie

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuwe HR-visie voor de langere termijn. De input bestond onder meer uit de uitkomst van het kwantitatieve medewerkerstevredenheidsonderzoek (respons 91 procent) en de daaropvolgende kwalitatieve interviews met medewerkers (respons 74 procent). De overall tevredenheidsscore was een 7,5, maar dit cijfer laat nu twee jaar op rij een daling zien (een 8 in 2014, een 7,6 in 2015). Die trend willen we keren. Eind 2017 hebben we de HR-visie vastgesteld en de speerpunten benoemd.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

We hebben gewerkt aan het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden. Enkele bestaande arbeidsvoorwaarden zoals vakantietoeslag en bovenwettelijk verlof komen in een Individueel Keuze Budget (IKB). Centraal staat dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap hierover hebben. In 2018 beginnen we met het invoeren van het IKB.

Verzuim

Het verzuim daalde in 2017 tot 2,2% (2016: 4,6%), voornamelijk door de afname van het aantal langdurig zieken.*

* Cijfers en toelichting betreffen alleen Eindhoven Airport N.V.

Personeelssamenstelling

Eindhoven Airport en Eindhoven Airport Hotel hadden eind 2017 in totaal 73 medewerkers in dienst (2016: 62), met een tijdelijk of vast contract.

In 2017 is het personeelsbestand in fte bij Eindhoven Airport gegroeid met 13,3 procent ten opzichte van 2016. De toename is organisatiebreed terug te zien. Het fulltime-equivalent bij Eindhoven Airport Hotel B.V. groeide met 38 procent.

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

personen

personen

M

M

V

V

FTE

FTE

Eindhoven Airport N.V.

54

48

29

25

25

23

50,2

44,3

Eindhoven Airport Hotel B.V.

19

14

0

0

19

14

15,2

11

TOTAAL Medewerkers EA N.V. + EA Hotel B.V.

73

29

44

65,4

Organisatiestructuur

In 2017 hebben we de organisatiestructuur van Eindhoven Airport veranderd. Per 1 juli hebben de aandeelhouders Mirjam van den Bogaard benoemd tot tweede statutair directeur, als Chief Operations Officer. Ze vormt samen met Joost Meijs, de Chief Executive Officer, de statutaire directie. Van den Bogaard was daarvoor al bij Eindhoven Airport werkzaam als Operations Director en onderdeel van het managementteam. Naast de afdeling Operations is ook de afdeling HR onder leiding van Mirjam van den Bogaard gekomen.

Medezeggenschap

Eindhoven Airport heeft inmiddels meer dan vijftig personen in dienst, wat inhoudt dat de instelling van een ondernemingsraad verplicht is. In 2017 zijn we dan ook overgeschakeld van een personeelsvertegenwoordiging naar een ondernemingsraad.

Diversiteit

De man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport N.V. is in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016. Zowel binnen de directie en het managementteam (twee mannen, twee vrouwen) als organisatiebreed (29 mannen, 25 vrouwen). Bij Eindhoven Airport Hotel werken enkel vrouwen, behoudens een aantal flexwerkers. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier mannen en één vrouw.

* Cijfers en toelichting betreffen alleen Eindhoven Airport N.V

Organogram