Jaarverslag 2017

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Marktwaarde aanpassing erfpachten

-39

-271

Marktwaarde aanpassing commercieel onroerend goed

-198

148

-237

-123