Jaarverslag 2017

Voorraden

(in EUR 1.000)

2017

2016

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem

4

47

Voorraad handelsgoederen

18

12

22

59

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.