Jaarverslag 2017

Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :

(in EUR 1.000)

2017

2016

Havengelden

37.937

31.590

Autoparkeergelden

12.781

11.427

Concessies

6.652

5.661

Verhuringen

4.324

3.758

Overige netto-omzet

723

673

62.417

53.109

Havengelden

(in EUR 1.000)

2017

2016

Vliegtuigvergoedingen

240

272

Passagiersvergoedingen

37.676

31.288

Parkeergelden vliegtuigen

21

30

37.937

31.590

Autoparkeren

(in EUR 1.000)

2017

2016

Autoparkeergelden

12.781

11.427

12.781

11.427

Concessies

(in EUR 1.000)

2017

2016

Winkels en horeca

5.078

4.323

Oliemaatschappijen

861

745

Autoverhuur

301

239

Overige concessies

412

354

6.652

5.661

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. We zijn met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Gebouwen

823

803

Hotel omzet

3.365

2.822

Terreinen

136

133

4.324

3.758

Overige netto-omzet

(in EUR 1.000)

2017

2016

Reclameopbrengsten

421

451

Overige opbrengsten

302

222

723

673