Jaarverslag 2017

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000)

2017

2016

Beveiligingkosten

5.612

4.585

Afhandelingskosten

15.540

13.534

Schoonmaakkosten

1.814

1.180

Medegebruikskosten

3.329

3.258

Overige uitbestedingen

812

497

Onderhoudskosten

1.973

1.574

Inhuur extern personeel

449

463

Commerciële en relationele kosten

1.074

1.155

Accountantskosten

43

39

Advieskosten

863

429

Overige externe kosten1

3.313

2.230

34.822

28.944

  1. De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, verkeersregelaars, verzekeringen en belastingen.