Jaarverslag 2017

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2017

2016

Schulden aan leveranciers

4.382

2.980

Schulden uit hoofde van loonheffing

161

150

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

444

495

Schulden aan Ministerie van Defensie

362

1.201

Overige schulden en overlopende passiva

4.835

3.471

10.184

8.297

Overige schulden en overlopende passiva

(in EUR 1.000)

2017

2016

Afhandelingskosten

701

619

Beveiligingskosten

409

332

Vakantiegeld en -dagen

326

264

Te crediteren havengelden

114

141

Voorschot subsidie1

725

0

Te betalen dividend

227

227

Vooruitgefactureerde omzet

762

672

Overlopende passiva

1.205

631

Overige

366

585

4.835

3.471

  1. Dit betreft een ontvangen voorschot inzake een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van een OV- terminal in het multipurpose gebouw.

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.