Jaarverslag 2017

Belastingen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar

3.959

3.513

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie

45

11

Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren

-20

-63

Totaal

3.984

3.461

Effectieve belastinglast

25%

25%

Het tarief in 2017 was 25,0%