Jaarverslag 2017

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening