Jaarverslag 2017

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Debiteuren

5.822

4.769

Vordering omzetbelasting

735

602

Vorderingen op deelnemingen

69

81

Overige vorderingen

837

1.055

7.463

6.507

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2016: € 0,3 mln.).