Jaarverslag 2017

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017