Jaarverslag 2017

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

249

90

Overig resultaat na belastingen

11.783

10.546

Nettoresultaat

12.032

10.636