Jaarverslag 2017

Personalia Raad van Commissarissen en directie

Raad van Commissarissen 2017

De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. was in het jaar 2017 als volgt samengesteld:

drs. P.J.J.M. Swinkels (1945), president-commissaris

Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd)

Nevenfuncties:

J.W. Weissink MBA (1965)

Algemeen directeur Schiphol Real Estate B.V.

drs. B.I. Otto (1963)

Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group

Nevenfuncties:

A.P.A. de Jong (1945)

Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht

Nevenfuncties:

drs. P.L.A. Rüpp (1957)

Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool

Nevenfuncties:

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Personalia directie

drs. J.E. Meijs (1969)

Algemeen Directeur Eindhoven Airport N.V.

Nevenfuncties:

drs. M.P.J. van den Bogaard (1974)

Chief Operations Officer Eindhoven Airport N.V.

De directie en het managementteam van Eindhoven Airport bestaat uit (van links naar rechts): mr. P.E.L. (Flip) Estourgie (Commercial Director), drs. H.P.J.M. (Rianne) Jans RC (Financial Director), drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard (Chief Operations Officer) en drs. J.E. (Joost) Meijs (Algemeen Directeur).